mertokul 31
''başarının tek adresi''

visyon ve misyonumuz

Vizyonumuz

Çağdaş alt yapıya ve üstün niteliklere sahip bir ekip ile sürekli öğrenen, üreten ve ürettiğini paylaşan bir organizasyon olarak ülkemize örnek site oluşturmak ve dünyada baş göstereneğitim kuruluşlarından biri olmaktır.

Misyonumuz

Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve eğitimin gelişmesine katkı sağlamak üzere;
Eğitim sistemimizin her kademesinde öğrenim gören gençlere akademik bilginin yanı sıra,ahlaki gelişimlerini tamamlamış olarak hayata hazırlamak,

Bu eğitim hizmetiyle; dünyanın ulaştığı ve ulaşacağı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşmiş bir yapı içinde, uygun koşullarda topluma sunulması için projeler geliştirmek ve bunların uygulanmasına destek vermek,

Eğitim bilimleri alanındaki bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı olarak, eğitim - öğretimle ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,

Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, her bireyin "tek ve özel" olduğunun bilincinde olan, içinde yaşadığı çağın gereklerine sahip, öteki ayrımı yapmadan insana değer veren öğretmenler yetiştirilmesine öncülük etmek,

Büyük düşünebilen ve bunu hayata geçirme çabasında olan, insanların mutluluğunu hedeflemiş, milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde koruyup geliştiren, bilgiyi etkili ve verimli kullanabilecek, dünya çapında bireyler yetiştiren bir eğitim sitesi olmaktır.